Úvodní stránka » Astrologie

Astrologie

Historie astrologie

Cesta, po které kráčela astrologie v průběhu věků, je jistě dlouhá a hodně klikatá. Historií astrologie se zabývá každá solidnější příručka astrologie, a proto ji nebudu na tomto webu rozvádět. Chci Vás však upozornit na docela neotřelý pohled na vývoj "Západní astrologie", který je obsahem přednášky Roberta H. Schmidta, uvedené na stránkách  www.bohuslav.com (články) formou šesti článků nazvaných  Helénská astrologie  I  .... až VI.

Esoterická podstata  astrologie

Astrologie je královnou esoterických nauk. Esoterické myšlení se opírá o základní princip, který slovy vyjádřil zakladatel esoteriky Hermes Trismegistos, snad kněz zasvěcený v Egyptě, jehož životopis se ztratil v temnotách dějin. Je autorem patnácti tezí vytesaných na tabuli ze zeleného orientálního korundu, z nichž jedna zní „To co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby se uskutečnila zázračná díla jedné jediné věci.“ Tato výpověď, která se traduje ve zkrácené verzi „jak nahoře, tak dole“, je klíčem k hermetické filosofii. Umožňuje omezit naše pozorování a zkoumání zákonitostí na oblasti nám přístupné a získané poznatky pak přenést na jiné, nepřístupné dimenze pomocí analogie. Myšlení pomoci analogie (někdy nazývané "kolmý způsob myšlení") umožňuje poznání vesmíru bez hranic, není však  kauzální a působí proto na současného člověka neobvyklým dojmem.

A právě hvězdy nad hlavou, přesněji řečeno Slunce, Luna a planety (v astrologii souhrnně nazývané "planety") se nabízejí jako univerzální symboly prapůvodních principů (ideí). Slunce se tak stalo představitelem duchovního principu, Luna representovala vše duševní a vnímavé, Merkur ukazoval sjednocení všech principů v harmonické vyrovnanosti atd. Celý tento systém archetypických principů, který zkoumá jejich účinky na různé roviny skutečnosti, to je astrologie. Skutečná vesmírná tělesa tak představují pouze použitelnou rovinu. V řeči astrologie tak značí Mars ve skutečnosti prapůvodní princip Marsu. Jen v praktické oblasti používá astrologie za účelem svých pozorování vlastní nebeské těleso téhož jména. Vědecky neprokázané působení hvězd na člověka, které astrologii vytýkají její kritici, je proto z esoterického pohledu nesmyslný argument, který se astrologie vlastně netýká.