Úvodní stránka » Podmínky

Podmínky

Podmínky pro poskytnutí astrologických služeb zdarma :

1. Typ služby a její rozsah

O jaký druh horoskopu - či astrologické konzultace  může klient požádat, bude vždy aktuálně uvedeno v části "Horoskop zdarma". Druh a rozsah poskytované služby tedy předem určuje vždy astrolog. Jiné než nabízené služby z kapacitních důvodů poskytnuty nebudou !

2. Pozor  na  „STOP  STAV !“ ( přijímání objednávek je zastaveno )

Před odesláním Vašeho požadavku kontaktním formulářem se přesvědčte, zda v nabídce "Horoskop zdarma" u nabízené astrologické služby není uveden  „STOP STAV v přijímání objednávek od : !“. Pokud ano, navštivte prosím tyto webové stránky později, respektive s objednávkou vyčkejte, až se u Vámi požadované služby objeví oznámení „Přijímání objednávek !“ - a pak teprve odešlete svůj požadavek. „STOP STAV !“ na přijímání nových žádostí bude vyhlašován v případě, že nebude reálné poskytnutí Vámi požadované služby v časovém horizontu 6-ti měsíců.

3. Dodací lhůta

Přibližná dodací lhůta bude klientovy sdělena s potvrzením jeho výběru ke zpracování horoskopu. Je potřeba si uvědomit, že  vypracování podrobného horoskopu většinou není otázka pouze několika hodin. Buďte proto trpěliví, tyto služby poskytuje astrolog ve svém volném čase a  ten nelze vždy detailně naplánovat a všechen věnovat pouze astrologii. Dodací lhůta je tedy odvislá nejen od fronty již čekajících požadavků, ale i od současných kapacitních možností astrologa. U obsáhlejších astrologických služeb, které jsou na zpracování časově náročnější, se proto může dodací lhůta pohybovat řádově i v měsících.

4. Výběr klienta /ochrana osobních dat klienta

Každý žadatel o astrologickou službu nejprve zašle formou kontaktního formuláře požadované údaje, které budou uvedeny opět v části "Horoskop zdarma". Do 5-ti dnů mu bude e-mailem sděleno, zda byl zařazen do zpracování tj. zda jeho horoskop narození či životní situace jsou pro astrologa z pohledu jeho zaměření a právě prováděné badatelské činnosti na poli astrologie relevantní a natolik zajímavé, aby zdarma poskytl žadateli požadovanou službu. Na zdarma poskytovanou službu není právní nárok.

Astrolog zaručuje plnou ochranu osobních údajů svých klientů (včetně neúspěšných žadatelů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

5. Způsob komunikace (zaslání horoskopu)

Klient komunikuje s astrologem formou kontaktního formuláře, ve kterém uvede svoji e-mailovou adresu, na kterou mu bude následně horoskop zaslán v písemné formě. Zejména v naléhavých či složitějších případech uvádějte i své telefonní číslo, aby se s Vámi mohl astrolog spojit, pokud bude potřeba urychlit zpracování, upřesnit zadání apod. Také následné otázky k horoskopu zasílejte astrologovi e-mailovou poštou.