Úvodní stránka » Astromedicína

Astromedicína (lékařská astrologie)

Každý astrolog se po čase specializuje na některý z oborů astrologie, který ho více přitahuje, který chce sám prozkoumat do větší hloubky, ba i obohatit svým vlastním bádáním. Mne od prvopočátku zaujala -a vlastně i k astrologii jako takové přivedla "astromedicína".

Astromedicína má své vlastní diagnostické metody a dnes se praktikuje většinou ruku v ruce s léčebnými metodami tzv. netradiční nebo chcete-li alternativní medicíny. Dříve bylo samozřejmostí, že astrologové měli vědomosti z medicíny a naopak, lékaři ovládali astrologii.

Z astrologického hlediska nezačíná snaha o zdraví až tehdy, kdy lehká porucha zdraví přechází do akutní nebo chronické nemoci, ale je to kontinuální proces, zaměřený na dlouhodobou prevenci. Zatímco ortodoxní medicínu zajímá zpravidla jen nemocná část těla, astromedicína si všímá a léčí celého člověka.Ortodoxní lékař se koncentruje jen na tělesné symptomy, naproti tomu astrologický léčitel zohlední jak tělesnou, tak i citovou situaci nemocného.